Logo CHK konferencja 600 v2

Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne
w jednostkach penitencjarnych

22-23 maja 2018 roku, Kalisz

 

PROGRAM PARTNERZY ZAREJESTRUJ SIĘ

O konferencji


IV Edycja Konferencji Naukowo-technicznej SECURITECH 2018 pod ogólnym hasłem „Bezpieczeństwo statyczne i dynamiczne w jednostkach penitencjarnych” odbędzie się w dniach 22–23 maja 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów funkcjonariuszy, pracowników służb mundurowych, środowiska akademickiego i ekspertów z instytutów badawczych, stowarzyszeń oraz firm, z kraju i zagranicy, na co dzień zajmujących się zabezpieczeniami technicznymi. To także czas bezpośredniego spotkania z prelegentami, ekspertami do spraw bezpieczeństwa, z zakresu prawa oraz zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych, zapoznania się z różnymi rozwiązaniami stosowanymi do ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zaprezentowania nowoczesnych urządzeń i rozwiązań.

Konferencja to okazja do pogłębienia wiedzy, która może przyczynić się do zminimalizowania błędów koncepcyjnych i instalatorskich w inwestycjach realizowanych przez Służbę Więzienną i inne podmioty państwowe, które dysponują pomieszczeniami dla osób zatrzymanych.

Dodatkowo w trakcie konferencji będzie można zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach. Zaplanowane są wystawy i prezentacje urządzeń, pokazy specjalne oraz spotkania z ekspertami w punktach konsultacyjnych.

 

Tematyka będąca w zainteresowaniu Służby Więziennej na lata 2017 – 2020:

 • Współczesne systemy łączności radiowej dla służby ochrony
 • Detektory telefonów komórkowych oraz innych systemów łączności bezprzewodowej
 • Integracje systemów alarmowych
 • Inteligentna analiza obrazów
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Systemy umożliwiające weryfikację dokumentów
 • Systemy ochrony perymetrycznej
 • Urządzenia do kontroli: osób, pojazdów, przedmiotów
 • Detektory substancji psychoaktywnych
 • Urządzenia zabezpieczenia techniczno-ochronnego oraz sprzęt ratowniczo-pożarniczy
 • Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie specjaln
 • Tabor samochodowy
 • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
 • Cyberbezpieczeństwo
 • VoIP oraz video-konferencje
 • Poprawa stanu technicznego infrastruktury budowlanej
 • Termomodernizacja obiektów budowlanych

 

22-23 maja 2018 roku | Kalisz

Prelegenci


  200x200
  kpt. Sebastian Bartosz

  Specjalista, Biuro Informatyki i Łączności, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

  200x200
  ppor. Karol Czarniecki

  Młodszy inspektor, Zespół Informatyki i Łączności, Zakład Karny w Barczewie

  200x200
  ppłk Piotr Jarczewski

  Kierownik Zakładu Technik Interwencyjnych i Szkolenia Strzeleckiego, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

  200x200
  mjr Marek Kruszka

  Starszy wykładowca Zakładu Prawno-Logistycznego, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

  200x200
  ppłk Henryk Orszulak

  Starszy specjalista, Biuro Ochrony i Spraw Obronnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

  200x200
  kpt. Robert Pindych

  Starszy wykładowca Działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

  200x200
  prof. dr hab. Justyn Piskorski

  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego

  200x200
  mjr Tomasz Szczepocki

  starszy specjalista Biuro Informatyki i Łączności, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

  200x200
  mjr Piotr Zdunowski

  Starszy specjalista, Biuro Ochrony i Spraw Obronnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie

  200x200
  nadkom. dr Marcin Druszcz

  nadkom. dr Marcin Druszcz, p.o. Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile

  200x200
  płk SG Roman Łubiński

  płk SG Roman Łubiński, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

  200x200
  mjr SG Andrzej Brzozowski

  mjr SG Andrzej Brzozowski, Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Działań, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

  200x200
  dr hab. Jan Maciejewski

  dr hab. Jan Maciejewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Najnowsze trendy i wytyczne

Program


 

Wstępny Program Konferencji Securitech-2018

 

Pierwszy Dzień Konferencji- 22 maja 2018 r.
Sala 210, Sztab, budynek nr 20, II p.

9:00–09:45 Oficjalne otwarcie konferencji na placu apelowym przez przedstawicieli SW oraz COSSW (kawa/herbata)
9:45–10:15 Wystąpienie merytoryczne przedstawiciela COSSW
10.15–10.50 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO (Diamentowy Pakiet) – Firma AAT
10.50–11.20 Wystąpienie merytoryczne przedstawiciela COSSW
11.20–11.40 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO (Platynowy Pakiet) – Firma DAHUA
11.40–12.00 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO (Platynowy Pakiet) – Firma MAXTO

12.00–13.30 PRZERWA KAWOWA Zwiedzanie pawilonu wystawienniczego + Pokazy na placu COSSW (wydzielona strefa)

13.30–14.00 Wystąpienie merytoryczne przedstawiciela COSSW
14.00–14.20 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO (Platynowy Pakiet) – ORANGE Polska
14.20–14.40 Prezentacja PARTNERA TECHNICZNEGO (Platynowy Pakiet) – Grupa WB
14.40–15.40 PRZERWA TECHNICZNA
15.40–16.00 Watsztaty – „System antydronowy Jastrząb – detekcja i neutralizacja zagrożeń w zakładach penitencjarnych". Hertz Systems
15.40–16.00 Warsztaty – Systemy dozorowe – Firma AAT
15.40–16.00 Warsztaty – Ochrona perymetryczna – HIKVISION
15.40–16.00 Warsztaty – Monitory – Firma ALSTOR
16.05–17.00 Zwiedzanie pawilonu wystawienniczego
17.00–17.45 OBIAD w stołówce COSSW
20:00 – 23:30 Kolacja dla Partnerów oraz uczestników Konferencji na terenie COSSW

 

Drugi Dzień Konferencji – 23 maja 2018 r.
Sala 210, Sztab, budynek nr 20, II p.

9:00 – 9:45 KAWA/HERBATA
9:30–10:00 Wystąpienie merytoryczne przedstawiciela COSSW
10.00–10.20 PREZENTACJA PARTNERA TECHNICZNEGO (Złoty Pakiet) – Firma C&C Partners
10.20–10.50 Wystąpienie merytoryczne przedstawiciela COSSW
10.50–11.10 PREZENTACJA PARTNERA TECHNICZNEGO (Złoty Pakiet) – Firma MIWI-URMET
11.10–11.40 Wystąpienie merytoryczne przedstawiciela COSSW
11.40–12.00 PREZENTACJA PARTNERA TECHNICZNEGO (Złoty Pakiet) – Firma TAP
12.00–12.20 PREZENTACJA PARTNERA TECHNICZNEGO (Złoty Pakiet) – Firma ENIGMA
12:20-12:40 PREZENTACJA PARTNERA TECHNICZNEGO (Złoty Pakiet) – Firma RTcom

12.40–13.20 PRZERWA KAWOWA w pawilonie wystawienniczym

13.20–13.40 Warsztaty – Integracja „Dostosowanie monitoringu wideo do zadań wyspecjalizowanych – analiza obrazu (VCA) i cyber bezpieczeństwo” – Firma SUMA
13.20–13.40 Warsztaty – Monitoring wizyjny „i-Pro Extreme” – Firma PANASONIC
13.20–13.40 Warsztaty – Monitoring – Firma DAHUA
13.40–14.20 Podsumowanie konferencji, losowanie nagród, odebranie certyfikatów
14.30–15.30 Obiad w stołówce COSSW

 

Program konferencji i godziny wystąpień mogą ulec zmianie i będą aktualizowane na bieżąco na stronie: www.securitech-sw.pl

 

 

 


22-23 maja 2018 roku | Kalisz

Rada programowa


 

 • ppłk dr Maciej Gołębiowski, zastępca komendanta, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – przewodniczący
 • prof. dr hab. Justyn Piskorski, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego – honorowy członek
 • gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
 • dr inż. Andrzej Pawlak, dyrektor Biura Informatyki i Łączności, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
 • ppłk Zbigniew Gospodarowicz, dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych, Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie
 • mjr Dariusz Małolepszy, komendant, Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach
 • dr hab. inż. Jerzy Surma, profesor SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 


22-23 maja 2018 roku | Kalisz

Organizatorzy


logo sw 300x90Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu powołany jest do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. COSSW, jako jedyny w Polsce realizuje szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski, chorążego i oficerski Służby Więziennej, a także liczne kursy wpisujące się w szkolenie specjalistyczne i doskonalenie zawodowe.

Wszechstronność prowadzonego szkolenia możliwa jest dzięki wysoko kwalifikowanej kadrze wykładowczej oraz odpowiedniej bazie dydaktyczno-logistycznej. Kaliski ośrodek prowadzi również bardzo intensywną działalność w zakresie popularyzacji współczesnej myśli penitencjarnej i kryminologicznej. Organizuje konferencje, kongresy, sympozja i seminaria naukowe, stanowiące płaszczyznę dialogu przedstawicieli nauki oraz praktyki.

Ważne miejsce w działalności COSSW w zakresie propagowania rozwiązań naukowo-technicznych zajmuje organizowana wspólnie z grupą wydawniczą Euro-Media - cykliczna konferencja SECURITECH.

 

logo em 200x60Grupa Wydawnicza Euro-Media - to wydawca miesięczników: „Chłodnictwo i Klimatyzacja”, „Świat Szkła”, „Polski Instalator” oraz dwumiesięcznika „Ochrona Mienia i Informacji”. Jest również organizatorem specjalistycznych szkoleń i konferencji o charakterze technicznym i naukowym, które kierowane są do profesjonalnie selekcjonowanych grup odbiorców, m.in.: projektantów, instalatorów, inwestorów, a także użytkowników końcowych: administratorów obiektów komercyjnych czy administracji publicznej. Tematyka szkoleń i konferencji jest powiązana z zakresem zagadnień poruszanych w tytułach wydawanych przez Grupę wydawniczą, dlatego uczestnikami są również prenumeratorzy i czytelnicy. W portfolio wydawniczym Euro-Media znajdują się roczniki, katalogi branżowe oraz dodatki tematyczne wydawane w ramach poszczególnych czasopism, które poruszają w sposób szczegółowy wybrane tematy/zagadnienia. Grupa Wydawnicza współpracuje z targami, stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, jak i z instytucjami publicznymi.

Znaczącym wydarzeniem organizacyjnym dla Grupy jest organizowana od 2015 roku, wspólnie przez Euro-Media i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu coroczna, konferencja naukowo-techniczna z cyklu SECURITECH.

 


22-23 maja 2018 roku | Kalisz

 

Partnerzy techniczni

Diamentowy partner


Platynowy partner


Złoty partner


Srebrny partner


Brązowy partner


  200x200
  Bt electronics, SAIK

  Brązowy partner

Patronat honorowy

Patronat medialny

Patronat naukowy

 

 

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt do:

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lokalizacaja


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

ul. Wrocławska 193-195,
62-800 Kalisz


Google Maps 

ORGANIZATORZY


Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193–195, 62-800 Kalisz

 


Euro-Media Sp. z o.o.
Ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
KRS: 0000037549 NIP: 527-10-32-032

KONTAKT DLA PARTNERÓW TECHNICZNYCH

 

Dr inż. Krzysztof Surdyk

tel. kom. 606 911 071
e-mail: k.surdyk@ochrona–mienia.pl

 

Katarzyna Kalata-Kieblesz

tel. kom.: +48 604 588 851
e-mail: e-mail: k.kalata@ochrona-mienia.pl

 

Lidia Anna Tuchowska

tel. kom.: +48 604 995 466
e-mail: e-mail: l.tuchowska@ochrona-mienia.pl

INFORMACJE W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

 

por. Katarzyna Krępczyńska

st. inspektor Działu Organizacji i Obsługi Szkolenia
tel: 62 766 95 23; fax: 62 766 96 60
e-mail: katarzyna.krepczynska@sw.gov.pl

 

© 2018 Securitech Regulamin konferencji